Atık Yönetimi

Basel Konvansiyonu ekonomik ve teknolojik ömrünü tamamlamış olan hurda gemileri bir bütün olarak atık olduğunu kabul etmektedir. Dolayısı ile atıkların bertarafında nihai sorumluluk atık sahibi olan gemi geri dönüşüm şirketine aittir. AGS, atıkların güvenli işlenmesi konusunda gemi sahiplerinin güvenilir ve konusunda uzman bir çözüm ortağıdır.

Anadolu Gemi Geri Dönüşüm tesislerinin atık konusundaki yetkinliği ile gemi sahibi, atık işleme tesisleri ve devlet mekanizmalarının düzenli ve etkili biçimde iletişim halinde olduğu MOTAT Online Atık İzleme Sistemi sayesinde, söküm işlemlerinden kaynaklı tüm tehlikeli ve tehlikesiz maddeler, risk temelli profesyonel bir yaklaşımla yönetilir.

Atık Yönetimi Süreci

Atık yönetimi, Tehlikeli Madde Envanter raporunun kapsamlı bir incelemesi ile, hurda gemi daha gelmeden başlar. AGS, atıklarını yönetirken lisanslı atık yönetimi uzmanları ile iş birliği içindedir. Önceden tespit edilmiş atıklar için, konusunda deneyimli Çevre ve Gemi Mühendisleriyle söküm ve kapasite planları yaparak atık rotalarını oluşturmaktadır.

Atıklara kaynağında müdahale etmek en öncelikli prensibidir. AGS’nn atık yönetiminin temeli, madde türlerine göre sınıflandırmaktadır. Geminin AGS tesislerine varması ile süreç başlamaktadır. Atık yönetiminde Tehlikeli Madde Uzmanları ile AGS proje mühendisleri güvertede doğrulama, fiziki tespit ve markalama yapmaktadır. Tespit edilen miktarlar uzmanlar tarafından planlı bir şekilde kaynağında ayrılmakta, sökülür ve lisanslı atık işleme tesislerine nakledilmektedir. Gemi geri dönüşüm çalışmaları sonucunda geri kazandığımız metaller ise, sadece baca emisyon kontrolü düzenli olarak yapılan haddehanelere gönderilmektedir.

Geri dönüştürülebilir tüm atıklar ülke ekonomisine geri kazandırılmaktadır. Tüm geri dönüştürülemeyen atıklar ise uluslararası yöntemlerle tanımlandığı şekilde usulüne uygun olarak bertaraf edilmektedir. AGS’nin atık rotasında yer alan tüm atık işleme tesislerinin resmi lisansları, AGS tarafından titizlikle takip edilmektedir. Operasyonel alanların tamamı sızdırmaz beton ile kaplıdır. AGS altyapı yatırımlarının büyük bir bölümünü atık yönetimi çalışmalarının uygulanması için kullanmaktadır.

Tüm tehlikeli ve tehlikesiz atıklar AGS’nin dikkatli ve özenli çalışmaları ile güvenli ve kontrollü bir şekilde nihai geri dönüşüm veya bertaraf noktasına ulaştırılmaktadır.