Entegre Yönetim Sistemleri Politikası

 

Gemi Geri Dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren şirketimiz ANADOLU GEMİ SÖKÜM TESİSİ olarak aşağıdakileri taahhüt ediyoruz:

 • Şirketimizin yönetim ve operasyonlar ile ilgili faaliyetlerinde uygulamak üzere geliştirdiği insan ve çevre odaklı politikası doğrultusunda; Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemlerinin gereklerini yerine getirerek bunların etkinliğini artarak sürdürmek
 • ISO9001:2015 Kalite, ISO14001:2015 Çevre, ISO45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği ile ISO30000:2009 Gemi Geri Dönüşüm entegre yönetim sistemlerinin, Gemilerin Emniyetli ve Çevreye Uyumlu Geri Dönüşümü Hakkında Hong Kong Uluslararası Sözleşmesi ile Avrupa Birliği Gemi Geri Dönüşüm Yönetmeliği gereklerini yerine getirmek
 • Yürürlükteki ulusal yasalara uymak ve yönetmeliklerin gerekliliklerini yerine getirmek

 

Kalite

 • Yapılandırılmış sürekli ve sistematik iyileştirme yaklaşımına uygun olarak kalite performansını geliştirmek; bunun gerekliliği hakkında farkındalığı artırmak
 • Tüm süreçlerimizde verimliliği artırarak, tesisimizin adını tüm dünyaya duyurmak amacıyla yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar benimseyerek sektörde global kapsamda öncü olmak için çabalamak
 • Müşterilerimizin talep ve beklentilerini anlayıp uzun soluklu ve güvene dayalı ilişkiler kurmak
 • Potansiyel riskleri ve fırsatları belirleyip ona göre adımlar atmak
 • Operasyonel hedeflerimize ulaşmak için gerekli aksiyonları almak

Çevre

 • Çevre kazalarının önlenmesi amacıyla tüm faaliyetlerimizde ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde önlemler almak
 • Meydana gelen çevre kazalarının tekrar oluşumunu engellemek için araştırmalar yapmak
 • Gündemde olan çevresel konulara, bilgilere ve kamu duyarlılıklarına karşı ilgili ve sorumlu davranmak
 • Gemi Geri Dönüşüm işlemlerini üstlendiğimiz gemilerin çevreye duyarlı geri dönüşümünü sağlayıp çevre kirliliğinin önlenmesi için gerekli tüm aksiyonları gerçekleştirmek
 • Doğal kaynaklarımızı korumak, enerjiyi verimli kullanmak ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için liderlik yapmak
 • Çevresel dengeyi korumak, oluşan atıkların kontrolünü ve bertaraf edilmesini ilgili yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirmek

İSG

 • Tüm şirket çalışanlarımızın, yüklenicilerimizin ve komşularımızın sağlığı ve güvenliği için büyük bir hassasiyet göstermek
 • Tesis hedeflerinin yanı sıra iş güvenliği performansının belirlenmesi ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve oluşturmak
 • İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına çalışanların katılımını teşvik etmek ve açık iletişim ortamı sağlayarak meslek hastalıkları ve iş kazalarını ortadan kaldırma yolundaki çalışmaları güçlendirerek sürdürmek
 • Tüm çalışanların “sıfır iş kazası” ve “sıfır meslek hastalığı” hedeflerini ilke edinmesini sağlamak ve çalışanlara verilmiş olan “tehlikeli gördükleri işi durdurma hakkı” yoluyla herkesin güvenli çalışma bilinciyle hareket etmesini mümkün kılmak

Sertifikalar

ISO 9001
ISO 14001
ISO 30000
ISO 45001
HKC Certificate