Gemi Geri Dönüşüm

Gemi Geri Dönüşümde Metalin Yolculuğu

Denizcilikten inşaata, otomotivden teknolojiye her alanda üretim için metal hammaddesine ihtiyaç duyulmaktadır. Dünyada üretilen tüm metallerin %95'inin demir ve demir ürünlerinden oluştuğunu düşünürsek, demirin hemen hemen tüm endüstrilerin temeli olduğunu görürüz.

Ancak tüm metal hammadde ihtiyacını cevherden çıkartmanın hem ekonomik hem de çevresel yükü ağırdır. Bu yüzden demir ve demir ürünlerinin geri dönüşümü sürdürülebilir çevre ve kaynak kullanımı için önem arz etmektedir. Devletler artık, doğal kaynakların etkili kullanılması ve emisyonların azaltılması ile ilgili çalışmalar yürütmekte ve sürdürülebilir kaynaklara yönelmektedir.

Bir ton demir hammaddesinin cevherden üretimi için ortalama iki ton demir cevheri, bir ton kömür, yarım ton kireç taşı ve 3,5 ton gaz harcanmaktadır. Bu nedenle hazır halde bulunan demir ve çelik hurdası yeni demir-çelik üretimi için çok önemli bir hammaddedir.

Büyük demir-çelik fabrikaları, üretimlerini sürdürebilmek için, geri dönüşüm sektörlerinden gelen metal hurdasına ihtiyaç duymaktadır.

Demir-çelik sektörü 150 yılı aşkın bir süredir hurda metali hammadde olarak kullanmaktadır. Hurda metalin eritilmesi, cevherden üretilmesine kıyasla çok daha düşük miktarlarda enerji tüketimi gerektirir. Hurda metallerden eriterek elde edilen demir-çelik kullanımı bertaraf tesisleri üzerindeki katı atık sahası yükünü azaltır ve kullanılmayan hurda metal ürünlerin doğada birikimini engeller.

Anadolu Gemi Söküm Tesislerinde Metalin Yolculuğu

AGS tesislerinde Geri Dönüşüm süreci, daha gemi gelmeden başlamaktadır. Titiz bir planlama ve mühendislik hesapları ile, her bir proje için tüm süreç yeniden yaratılmaktadır. Geri kazanım imkânı olan her bir madde, stratejik olarak hesaplanarak yönetilmektedir.

Konusunda eğitimli ve yetkin AGS ekipleri, geri dönüşümün her adımında güvenli operasyonlar için çalışmaktadır. Tehlikeli ve tehlikesiz atıkların kaynağında ayrıştırılması ve metalin hammadde olarak elde edilmesi sürecin iki ana yapıtaşıdır.

AGS, ekonomik ömrünü tamamlamış hurda gemiler ve diğer yüzer deniz araçlarından metali %85 oranında geri kazanmaktadır. Geri kazanılan metal, hammadde olarak AGS‘nin bağlı olduğu Dikkan Grup dökümhanelerinde eritilmektedir. Eritilen metal vana, kablo, çubuk veya levhaya dönüştürülmek üzere tekrar üretim hattına kazandırılmaktadır.

Yıllar boyunca ömrünü tamamladıkça dönüşerek başka bir amaçla insanlığa hizmet edecek olan metalin yolculuğu süresince AGS’ye ait bir iz taşımaktadır.

AGS metalin yanı sıra geri dönüştürülebilir diğer atıkları da etkin bir biçimde kaynağında ayrıştırarak Lisanslı Atık işleme göndermektedir. Her yıl gemilerin yaklaşık %10'u miktara denk gelen binlerce ton plastik, kâğıt, ahşap ve diğer tip tehlikesiz atık, lisanslı tesislerde değerlendirilir, yeniden işlenir ve geri dönüştürülür.

İşlenebildiği ilk fırsatta bertarafa gönderilmesi gereken insan hayatını ve doğal yaşamı tehdit eden Asbest, PCB, PFOS gibi tehlikeli atıklar, yıllık toplam söküm tonajının yaklaşık %3'ünü oluşturmaktadır. Bu tip tehlikeli atıkları işleyebilmek için AGS konusunda yetkin, lisanslı Tehlikeli Atık Uzmanlarından destek almaktadır.

Mühendislik

Dünya çapında büyük gemi geri dönüşüm projelerine imza atan AGS’nin tüm operasyonları mühendislik hesaplamalarına dayanmaktadır. AGS olarak alanında deneyimli, uzman, dinamik ve genç mühendis ekibiyle, sektördeki gelişmeleri takip etmekte, operasyon ve iş yapış biçimini her geçen gün iyileştirmektedir.

AGS, alanında Uzman Gemi, Çevre, Makina, Jeofizik, İnşaat, Bilgisayar ve Kimya mühendislerinden oluşan teknik ekibi ile tüm operasyon süreçlerinde güvenliği sağlamaktadır.

Gemi Geri Dönüşüm Mühendisliği uygulamaları; Gemi Geri Dönüşüm Planları

  • Kesim ve Kaldırma Planları
  • Eğim ve Denge Hesaplamaları
  • Yapısal Bütünlük Hesapları
  • Etki Şiddeti ve Etki Bölgesi Hesaplamaları
  • Sac Kalınlık ve Dayanıklılık Hesapları
  • Kapasite Hesapları
  • Sapanlama Düzenlemeleri
  • Tank ve Boru Hattı Kesim Planları