ANADOLU GEMİ SÖKÜM ORMAN ÜRÜNLERİ GIDA TURİZM NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 
Hakkımızda

 

Şirketimiz 30000:2009 Gemi Söküm; 9001:2015 Kalite, 14001:2015 Çevre ve 18001:2007 Entegre Yönetim Sistemlerinin ve Hong Kong uluslararası Gemilerin Güvenli Geri Dönüştürülmesi Konvansiyonu ve Avrupa Birliği Regülasyonu gereklerini yönetim ve operasyonel faaliyetlerinde uygulamak, üzere bir yönetim sistemi tesis etmiştir.           

Yönetim olarak;

Gemi geri dönüşüm faaliyetlerimizin, Çevre ve çalışanların sağlığı ve güvenliğini tehlikeye düşürmemesi maksadıyla bu konuda geliştirilen ulusal ve uluslararası koruma sistemleri, teknikleri ve yayımlanan kılavuzları izleyerek, uygulayacağımızı, tüm ulusal Kanun ve yönetmelikler ile Türkiye’nin imza koyduğu tüm Uluslararası sözleşmelere uymayı ve uygulamayı taahhüt ediyoruz.   

Hedeflerimize ulaşmak maksadıyla;

•Çalışanlarımızın farkındalığını ve yönetime katılımını arttırarak hep birlikte başarıyı yakalamayı,

•Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve çevre kirliliğini, iş kazalarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi,

•Süreçlerimizin her birini  proses yaklaşımı ile analiz ederek, en iyi uygulamalar ve kurumsal hafızamız doğrultusunda enerji tasarrufu sağlayacak, doğal kaynak kullanımının azaltılmasına katkıda bulunacak ve güvenli bir çalışma ortamı sunacak şekilde geliştirerek, çalışanlarımızda  İSG Kültürünü, doğa ve çevre bilincini arttırmayı,

•Çalışanlarımızın çalışma ortamını güvenli hale getirerek sağlık ve yaşam kalitesini arttırmayı,

•Her seviyedeki çalışanlarımızın Çevre ile sağlık ve güvenliklerini koruma bilinçlerini geliştirmeyi,

•Teknik ve ekonomik değerlendirmeler sonucu doğal çevreye en az atık veren teknolojileri kullanarak insanlarımıza ve toplumumuza değer katmayı,

•Atıkların kaynağında azaltılmasını, uygun şartlarda toplanmasını ve bertarafını sağlamaya yönelik sistemler uygulamayı,

•Gemi Geri Dönüşüm, Çevrenin Korunması, İşçi Sağlığı ve Güvenliği ile Kalite yönetim sistemi konusunda alınan tedbirleri, güvenlik önlemlerini, taahhütlerimizi, uygulamalarımızı ilgili kurumlara, ziyaretçi, işyeri çalışanları ve tedarikçilerimize bildirmeyi ve gerekli eğitimleri yapmayı,

•Çevreye verilen zararın en aza indirmek, güvenli bir çalışma ortamı sunabilmek, çalışanlarımızın genel sağlık ve yaşam kalitesini korumak ve kazaları önlemek amacı ile Faaliyetlerimizi sürekli olarak izlemeyi,

•Politikamızın hedefe ulaşmasındaki performansı değerlendirmek ve izlemek maksadıyla sistemimizi denetime tabi tutma ve tutturmayı,

•Politikamız, stratejik yönümüz doğrultusunda hedeflerimize ulaşılmasında önümüze çıkabilecek  risk unsurlarının ve fırsatlarının  kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlamayı, değerlendirmeyi, izlemeyi ve gerekli aksiyonları almayı,

•Şirket içi etkili iletişimle müşteri odaklı olarak, Müşteri ihtiyaçlarını ve özel isteklerini beklentilerin üzerinde karşılamada sürekliliği sağlamayı,

•Şirketimizin faaliyetlerinden direk yada dolaylı olarak etkilenen tüm iç ve dış tarafların pozitif ve negatif etkilerini analiz ederek, Kalite, Çevre, İSG ve Enerji uygulamalarıyla beklentileri karşılayan, sürekli gelişen,  tercih edilen, iletişim kurulabilen, şeffaf bir şirket olmayı,   

•Üst Yönetimce desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen ve uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen, kamuoyu tarafından izlenebilen ve sürekli iyileştirilen bir Gemi Geri Dönüşüm, Çevre ve işçi sağlığı ve güvenliği ile kalite Yönetim Sistemini sürdürmeyi,

 

Vizyon

Gemilerin ve denizde yüzen tüm araçların güvenli ve çevreye duyarlı geri dönüştürülmesinde güvenilir çözüm ortağı olmak

Misyon

- Kendi kültür ve etik değerlerimizi koruyarak teknoji ve bilimi sürekli izlemek yolu ile gelişmek
- her zaman sosyal sorumluluk yaklaşımı ile hareket etmek, kanuna, çevreye, insana farklı kültürler ve fikirlere saygı duymak,
- büyüme ve gelişmeyi stratejik hedef belirleyerek tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir değerler yaratmak

 

 
TR | ENG          
 
ÜRÜNLERİMİZ
 
 
BİLGİLENDİRME
€ Alış : TL
$ Alış : TL
€ Satış : TL
$ Satış : TL

HAVA DURUMU
GEMİ TRAFİĞİ

>> Aluminyum Fiyatları
>> Bakır Fiyatları
 

Tüm Hakkı Saklıdır © 2011 - AGS Anadolu Gemi Söküm KEOPS BİLİŞİM