ANADOLU GEMİ SÖKÜM ORMAN ÜRÜNLERİ GIDA TURİZM NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 
Hakkımızda
Avrupa’nın tek gemi söküm sahası olan tesisler 1976 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Ege Denizi Çandarlı Körfezi, Aliağa’da kurulmuştur. AGS ( Anadolu Gemi Söküm Ltd.Şti.) Aliağa’da faaliyet gösteren 21 gemi söküm firmasından birisidir. AGS , 15.840 M2 alana kurulmuş ve 50 metre sahil şeridine sahiptir.
 
 
AGS Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan, Ulaştırma Bakanlığın’ndan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan gerekli sertifikalara sahiptir.
 
 
Söküm kapasitesi yıllık 40.000 ton’dur.
 
 
AGS söküm faaliyetlerinde insan sağlığı, deniz ve çevre kirliğinin önlenmesi konusunda her türlü önlemi almış, kendi alanında modern ve geleceğe yönelik hedefleri olan bir tesistir..


KAPSAM

                                                                                                             

Tesis olarak faaliyetlerimiz, Uluslararası Hong Kong Konvansiyonu, AB Gemi Söküm Yönetmeliği, güncel Ulusal mevzuat, ISO9001, Iso14001, OHSAS18001 ve ISO30000 Yönetim Standartları şartlarına uygun olarak;                                                                                     

 

       Geri dönüşüm için gemilerin tesise kabulü;

       Gemi üzerinde tehlikeli durumların değerlendirilmesi;

       Geri dönüştürülecek gemiler için her türlü notifikasyon ve ithalat gerekliliklerinin belirlenmesi ve yerine getirilmesi;

       Güvenli ve çevre dostu bir şekilde geridönüşüm prosesinin uygulanması;

       İhtiyaç duyulan eğitimlerin yürütülmesi;

       Sosyal imkanların mevcudiyetinin temin edilmesi (ilk yardım, sağlık kontrolleri, yiyecek ve içecek vb.);

       Gemilerden sökülen atık ve materyallerin depolanması ve geri dönüşümünün  sağlanması;

       Sözleşmeye dayalı anlaşmalar dahil olmak üzere, atık akışı ve geri dönüşüm akışının yönetimi;

       Geminin nihai bertarafı ile ilgili notifikasyonlar da dahil olmak üzere, süreç için dokümantasyon kontrolleri;

 

Dahil olmak üzere tüm gemi söküm faaliyetlerini kapsar


Kalite Politikamız
 
Şirketimiz 30000:2009 Gemi Söküm; 9001:2015 Kalite, 14001:2015 Çevre ve 18001:2007 Entegre Yönetim Sistemlerinin gereklerini yönetim ve operasyon el faaliyetlerinde uygulamak, üzere bir yönetim sistemi tesis etmiştir. 
               
Yönetim olarak; 
 
Gemi geri dönüşüm faaliyetlerimizin, Çevre ve çalışanların sağlığı ve güvenliğini tehlikeye düşürmemesi maksadıyla bu konuda geliştirilen ulusal ve uluslararası koruma sistemleri, teknikleri ve yayımlanan kılavuzları izleyerek, uygulayacağımızı, tüm ulusal Kanun ve yönetmelikler ile Türkiye’nin imza koyduğu tüm Uluslararası sözleşmelere uymayı ve uygulamayı taahhüt ediyoruz.  
   
Hedeflerimize ulaşmak maksadıyla;
 
Faaliyetlerimizde Kirlilik ve kazaların önlenmesini sağlamak.
Üst Yönetimce desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen ve uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen, kamuoyu tarafından izlenebilen ve sürekli iyileştirilen bir Çevre ve işçi sağlığı ve güvenliği ile kalite Yönetim Sistemini sürdürmek;
Çevrenin korunması, İşçi Sağlığı ve Güvenliği ile kalite yönetim sistemi konusunda alınan tedbirleri, güvenlik önlemlerini, taahhütlerimizi, uygulamalarımızı ilgili kurumlara, ziyaretçi, işyeri çalışanları ve tedarikçilerimize bildirmek.
Politikamızın hedefe ulaşmasındaki performansı değerlendirmek ve izlemek maksadıyla sistemimizi denetime tabi tutmak, tutturmak.
Her seviyedeki çalışanlarımızın Çevre ile sağlık ve güvenliklerini koruma bilinçlerini geliştirmek 
Faaliyetlerimizle, enerji tasarrufuna ve doğal kaynak kullanımının azaltılmasına katkıda bulunmak.
Taşeronlarımızla birlikte karşılıklı iş birliği ve güven içerisinde çalışıp verimliliğimizi arttırmak.                             
 
Vizyon – Misyon:
 
Vizyonumuz: 
Güvenli ve Çevreye saygılı gemi sökümünde dünyanın güvendiği marka olmak. 
 
Misyonumuz: 
 - Etik değerlerimizden ödün vermeden bilim ve teknolojiyi sürekli olarak takip etmek.
 - Sosyal sorumluluk bilinciyle hukuka, çevreye, insana, değişik kültür ve fikirlere saygılı olmak.
 - Büyüme ve gelişmeyi stratejik hedef olarak belirleyip; tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir değer yaratmak.
 
Dikkan Grup Şirketleri Yönetim Sistemleri Politikası 
 
Vizyon, Misyon Ve Politikamız
 
Vizyonumuz, Misyonumuz, İlke ve değerlerimizi dikkate alarak,
Yasal Gerekliliklere ve Müşteri Şartlarına uymak,
Şirketimizin gelişmesini ve sürekliliğini sağlamak,
Paydaşlarımız tarafından tercih edilen şirket olmak,
Amacımızdır.
 
Bu amaca ulaşmak için;
Stratejik yönetim anlayışı ile hedeflerimizi belirlemeyi,
Çalışanlarımızın farkındalığını artırarak hep birlikte başarıyı yakalamayı,
Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve iş kazalarını önlemeye yönelik sistemeler geliştirmeyi, uygulamayı,
Çalışanlarımızın, çalışma ortamını güvenli hale getirerek, sağlık ve yaşam kalitesini arttırmayı,
Teknik ve ekonomik değerlendirmeler sonucu doğal çevreye en az atık veren teknolojileri kullanarak insanlarımıza ve toplumumuza değer katmayı
Girdilerimizin etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak Doğal Kaynak kullanımını azaltmayı,
Atıkların kaynağında azaltılmasını, uygun şartlarda toplanmasını ve bertarafını sağlamaya yönelik sistemler uygulamayı,
Şirket içi etkili iletişimle müşteri odaklı olarak, Müşteri ihtiyaçlarını ve özel isteklerini beklentilerin üzerinde karşılamada sürekliliği sağlamayı,
Enerji-verimli, emniyetli, çevreye duyarlı, ürün ve servis hizmetleri satın alınmasını ve bu konuda performansımızı iyileştirecek tasarım faaliyetlerini desteklemeyi, uygulamayı,
Paydaşlarımızın katılımı ile Verimliliği arttıran, Maliyetleri azaltan, yenilikçi, yaratıcı projelerle sürekli iyileştirme sağlamayı,
Yönetsel riskler dâhil, Risk Yönetimi ile acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanarak, sürdürebilirliğimizi sağlamayı,
Müşteri, çalışan, tedarikçi, komşu, toplum ve Devletimizin yer aldığı tüm paydaşlarımız açısından Kalite, Çevre, İSG ve Enerji uygulamalarında değer yaratan, sürekli gelişen, sürekliliği olan, tercih edilen, iletişim kurulabilen, şeffaf şirket olmayı, tüm çalışanlarımızın katılımı ile taahhüt ediyoruz. 
 
TR | ENG          
 
ÜRÜNLERİMİZ
 
 
BİLGİLENDİRME
€ Alış : 4.9872 TL
$ Alış : 5.5274 TL
€ Satış : 5.0202 TL
$ Satış : 5.5373 TL

HAVA DURUMU
GEMİ TRAFİĞİ

>> Aluminyum Fiyatları
>> Bakır Fiyatları
 

Tüm Hakkı Saklıdır © 2011 - AGS Anadolu Gemi Söküm KEOPS BİLİŞİM